Into Balance

Sensomotorische Informatieverwerkingtherapie voor kinderen

Sensorische Informatieverwerking (S.I.) is het kunnen opnemen, selecteren, integreren en beleven van informatie die via de zintuigen wordt waargenomen. S.I. is de basis voor een zich ontwikkelend brein.

Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt, kunnen verschillende dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuigelijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ze kunnen ook minder responsief reageren, prikkels missen of er vertraagd op reageren. Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken te zien zijn, worden sensorische informatieverwerkingsproblemen niet altijd herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen beïnvloeden.

fysiotherapiepraktijk

Als u ziet dat uw kind:
– Altijd in beweging wil zijn, geen gevaar ziet, snel afgeleid is en moeite heeft met concentreren, veel  beweegt en wiebelt in de klas of hyperactief is
– Onhandig is, zich veel stoot en valt, alles wil aanraken dat hij/zij ziet, constant aan het friemelen is in de klas
– Angstig en teruggetrokken is, minder beweeglijk is en gevoelig is voor bewogen worden (bijv.: niet willen schommelen, glijden en klimmen). niet graag aangeraakt wordt (bijv.: knuffelen) en niet graag met sensopathisch materiaal (zand, klei, verf etc.) speelt
– Alles lijkt te horen (bijv.: zelf het tikken van een klok) of juist niets lijkt te horen
Dan kan het zijn dat de sensorische informatieverwerking bij uw kind niet goed verloopt.

Hoe ga ik als fysiotherapeut aan het werk als er problemen zijn in de sensorische informatieverwerking? Na aanmelding wordt eerst bekeken wat er precies aan de hand is. Er wordt een anamnese afgenomen met de ouders/verzorgers en het kind (afhankelijk van de leeftijd van het kind). Verder worden er testen en observaties gedaan. Meestal wordt de ouders/verzorgers ook gevraagd een lijst in te vullen. Hierna volgt de behandeling waarbij de strategieën zijn:

  • Het stellen van doelen door de ouders en/of kinderen
  • Actieve betrokkenheid van het kind, de ouders, verzorgers, de leerkracht en eventuele andere hulpverleners
  • Opstellen van een Zintuigelijk Activiteiten Programma (ZAP)

Meer informatie: blog S.I. voor kinderen

Vergoeding

Voor mijn behandelingen heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Ik kies er bewust voor om alle tijd in de behandeling te steken in plaats van in administratieve afhandelingen. In de meeste gevallen wordt 70-100 procent vergoed, maar de vergoedingen voor niet-gecontracteerde fysiotherapie verschilt per zorgverzekeraar. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of kijk in de polisvoorwaarden.

Tijd

Op afspraak

Kosten

€30 per half uur

Locaties

Per 1 januari 2019:
Into Balance, fysiotherapie
Winkelsteegseweg 99
6534 AP Nijmegen
De nieuwe locatie bevindt zich in het gezondheiudscentrum van De Winckelsteegh.

Aanmelden

Wil je graag meer informatie over deze cursus of wil je direct aanmelden? Neem dan even contact op.